Hampshire Down Aanmelden.Aanmelden  

Privacy

Deze privacyverklaring bevat de privacybepalingen voor de websites Stamboek.net, Schapenkeuring.nl, Geitenkeuring.nl en HofvanAutriche.com en de behandeling van de door u verstrekte persoonlijke informatie. De verklaring gaat uit van het beginsel dat u als gebruiker zo veel mogelijk controle heeft over uw privacy en dat wij zonder uw voorafgaande toestemming, geen (persoonlijke) informatie -welke te herleiden is tot u als individuele gebruiker van de website- aan derden ter beschikking stellen. De genoemde websites waar deze privacy verklaring op betrekking heeft wordt in het vervolg aangehaald als Schapenkeuring.nl.

verwerken van persoonlijke gegevens
U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u persoonlijke informatie hoeft vrij te geven. Echter, voor het volledig kunnen aanbieden van onze Schapenkeuring.nl producten of diensten is het nodig dat wij gegevens verwerken zoals uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer en eventueel noodzakelijke gegevens voor het doen van een betaling.

Met betrekking tot de verleende gegevens ten behoeve van de meldingen in het kader van de electronische Identificatie en Registratie van het Ministerie van EL&I:

  • De verstrekte gegevens worden alleen gebruikt voor de aan- en afvoermeldingen ten behoeve van het evenement waarop is ingeschreven.
  • Van de deelnemers die zelf inschrijven via Schapenkeuring.nl worden de verstrekte gebruikerscode en wachtwoord van de I&R database van EL&I bewaard tot 14 dagen na het evenement.

voor welke doeleinden verwerkt Schapenkeuring.nl uw gegevens?
Schapenkeuring.nl streeft er naar om haar dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van haar klanten en de bezoekers van de website. Hiervoor doet Schapenkeuring.nl onderzoek naar uw wensen. In het kader van de dienstverlening, verkoop van producten en diensten of anderszins zoals bijvoorbeeld met enquêtes, wedstrijden of prijsvragen verstrekt u (persoons-)gegevens. Deze door u verstrekte gegevens, zoals onder andere uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, persoonlijke (reis)voorkeuren en interesses, worden door ons verwerkt zodat wij in staat zijn om u op maat te informeren over de beschikbare diensten, producten, evenementen en nieuws. Daarnaast helpt de verwerking van uw gegevens ons bij het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten.

Vanzelfsprekend kunt u te allen tijde Schapenkeuring.nl vragen de door u verstrekte gegevens te wijzigen of te laten verwijderen uit onze database. Dit kunt u doen via het klachtenformulier.

e-mailmagazine
U kunt zich abonneren op het Schapenkeuring.nl e-mailmagazine. Indien u zich hierop abonneert, geeft u Schapenkeuring.nl toestemming om uw e-mailadres te gebruiken voor de toezending van het e-mailmagazine en andere informatie.

Als u zich wilt aanmelden of afmelden voor het e-mailmagazine, dan kan dit op de volgende wijze:
aanmelden: homepage Schapenkeuring.nl – log in – registreer
afmelden: stuur een email naar , of via de link Afmelden onderaan in het Schapenkeuring.nl e-mailmagazine.

IP adressen/cookies
De webserver van Schapenkeuring.nl verzamelt automatisch zogeheten IP-adressen. Uw IP-adres is een nummer waarmee computers op het netwerk uw computer kunnen identificeren, zodat gegevens (zoals internetpagina’s) naar uw computer verzonden kunnen worden.

Schapenkeuring.nl maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van zogeheten cookies. Een cookie is een compact stukje informatie dat op uw computer wordt opgeslagen. Tijdens het bezoek aan de Schapenkeuring.nl website wordt deze cookie aangemaakt en geraadpleegd. Schapenkeuring.nl maakt gebruik van zowel tijdelijke als speciale cookies.

Tijdelijke cookies bevatten geen persoonsgegevens en zijn slechts bedoeld om het gebruik van de website voor u gemakkelijker te maken. Aan de hand van de speciale cookies wordt u iedere keer dat u op de website komt, herkend. Met behulp hiervan kan de website speciaal op u worden ingesteld. Het is dus een hulpmiddel om voor u het gebruik van de website nog aangenamer te maken. Mocht u in uw browser het gebruik van cookies hebben uitgezet, dan kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

Wij gebruiken IP-adressen en cookies om trends te analyseren, deze website te beheren, het gebruik te volgen (zoals aantal bezoekers, de stille en drukke periodes, de meestgevraagde pagina's), fraude tegen te gaan en om algemene demografische informatie te verzamelen. Het doel hiervan is de inrichting van de website zoveel mogelijk aan de behoeftes van de bezoekers aan te kunnen passen. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Schapenkeuring.nl haar digitale dienstverlening nog verder optimaliseren.

links
Deze Schapenkeuring.nl website bevat links naar andere websites en/of bronnen. Schapenkeuring.nl draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid. Deze privacyverklaring heeft dan ook geen betrekking op deze andere websites en/of bronnen.

Voor alle duidelijkheid, u dient zich ervan bewust te zijn dat Schapenkeuring.nl niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van deze andere sites en bronnen. Wij raden u ten sterkste aan de betreffende privacybepalingen van andere sites en/of bronnen altijd goed te lezen voordat u aldaar enige persoonsgegevens verstrekt.

bescherming van gegevens
Schapenkeuring.nl doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van – en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Tenslotte zullen wij de via deze website verkregen gegevens gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring en met het doel waarvoor die gegevens zijn verzameld. Als schapenkeuring.nl besluit persoonlijk-identificeerbare gegevens te gebruiken op een wijze die afwijkt van hetgeen in de privacy verklaring bepaald is dan zal schapenkeuring.nl de betreffende gebruikers van de site hiervan op de hoogte stellen via een e-mail. De gebruiker zal dan de keuze hebben om haar/zijn toestemming aan dit afwijkende gebruik niet te verlenen.

vragen
Als u vragen heeft over de privacyverklaring, neemt u dan alstublieft contact met ons op via email info@hva-websolutions.com of telefoon 06-20957241.

HvA web solutions
Westdorpe, december 2011.